Grup BaşkanlıklarıÖğrenci İşleri ve Sosyal Etkinlikler Grup Başkanlığı

Öğrenci İşleri ve Sosyal Etkinlikler
Grup Başkanı

Mustafa YAVUZ
312 413 35 35

mustafayavuz@meb.gov.tr

   

 

Öğrenci İşleri ve Sosyal Etkinlikler Grup Başkanlığının Görevleri :

1.

Öğrencilerin okullarla bütünleşmesini ve aidiyet duygusunu geliştirecek tedbirler almak,

2.

Öğrencilerin kayıt-kabul, nakil, kontenjan, ödül, disiplin, başarı değerlendirme gibi işleri yapmak,

3.

Genel Müdürlükle ilgili öğretim kurumları öğrencilerinin barınma ve bursluluk iş ve işlemlerini yürütmek,

4.

Öğrenciler arasında ülke genelinde ve uluslararası alanda yapılacak sosyal, kültürel, sportif ve izcilik faaliyetlerini planlamak ve uygulanmasını sağlamak,

5.

Yurtdışından gelen öğrencilerin iş ve işlemlerini yürütmek,

6.

Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.ANA SAYFA