İl, okul türü ve proje/program türü seçerek okulları listeleyebilirsiniz Proje okulları ve program çeşitliliği
Okullar / Programlar
İmam Hatip Ortaokulları (İHO)
Anadolu İmam Hatip Liseleri (AİHL)
Bünyesinde İHO Bulunan AİHL (AİHL+İHO)

Proje Okulları
Program Okulları

Dil Projesi Hazırlık Sınıfı Uygulayan AİHL

Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi/Programı İHO
Hafızların Eğitim Gördüğü AİHL (Hafızlık Pekiştirme)

Güzel Sanatlar, Mûsikî ve Spor Programı Uygulayan AİHL

Uluslararası Anadolu İmam Hatip Liseleri

Pansiyonu Bulunan İmam Hatip Ortaokulları
Pansiyonu Bulunan Anadolu İmam Hatip Liseleri