Din Öğretimi Genel Müdürlüğü 

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenlerine Yönelik 4 Alanda Mesleki Gelişim Eğitimleri Devam Ediyor

Genel Müdürlüğümüz tarafından Türkiye genelindeki tüm din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenlerinin mesleki gelişimlerine katkı sağlamak, 21. yüzyıl becerileri bağlamında mesleki değişim ve gelişmelere uyumlarını desteklemek amacıyla "Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitici Eğitimleri"nin ikinci aşaması Bursa, Konya ve Mersin illerinde başlatılmıştır.
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenlerine Yönelik 4 Alanda Mesleki Gelişim Eğitimleri Devam Ediyor

Günümüzde yaşanan hızlı değişim sürecinden şüphesiz öğretmenlik mesleği de etkilenmiş ve öğretmenlik rollerinde değişimler meydana gelmiştir. Bilginin "kaynağı" olmak yerine değişime uyum sağlamak, bilgiye ulaşma yollarını bilmek ve bu konuda öğrencilere kılavuzluk etmek gibi öğretmenlik becerileri ön plana çıkmıştır. Bu süreçte öğretmenlerin desteklenmesi, kişisel ve mesleki gelişim faaliyetlerinde sürekliliğin sağlanması eğitimin niteliğini etkileyen en önemli unsurdur.

Ülkemizdeki öğretmenlerin sayısı ve coğrafi dağılımları, eğitim ihtiyaçlarının karşılanmasında merkezî hizmet içi eğitim faaliyetlerinin yanı sıra farklı mesleki gelişim yaklaşımlarının ve yöntemlerinin birlikte kullanılmasını gerektirmektedir. Bu gereklilikten hareketle geniş kitlelere kısa sürede ulaşmaya imkân sağlayan "Eğiticilerin Eğitimi Modeli" ile din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenlerinin görev yaptıkları illerde, eğitim öğretim sürecini aksatmadan, düzenli ve sürekli eğitimlerle desteklenmesi planlanmaktadır.

DKAB Eğitici Eğitimleri: «Eğiticilerin Eğitimi Modeli» ile eğitici olarak yetiştirilen din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenleri aracılığıyla din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenlerine yönelik mahallî hizmet içi eğitim faaliyetleri gerçekleştirilmektedir.

Bu kapsamda her ilden belirlenen toplam 500 din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenine eğitici eğitimi verilmesinin amaçlandığı çalışmanın pilot uygulaması, 2023 yılının Aralık ayında gerçekleştirilmiştir. Din, Ahlak ve Değer Öğretimi alanında; Öğretim Yöntem ve Teknikleri, Öğretim Materyali Geliştirme ve Kullanımı, Güncel Meseleler ve Temel Yaklaşımlar ve 21. Yüzyılda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği olmak üzere 4 alanda 120 öğretmene "DKAB Eğitici Eğitimi" verilmiştir.

Mahallî hizmet içi eğitim faaliyetlerinde kullanılacak standart eğitim programının geliştirilmesi, "Din, Ahlak ve Değer Alanı Öğretmen Eğitimleri Kılavuzu"nun değerlendirilmesi ve gerekli eğitim materyallerinin hazırlanması amacıyla 22-26 Ocak 2024 tarihlerinde Ankara Gölbaşı'nda  "DKAB Eğitici Eğitimleri Materyal Çalıştayı" düzenlenmiş ve mahallî hizmet içi eğitim programı öğretmenlerin katılımı ile planlanmıştır. 

Pilot uygulamanın devamı olarak Bursa, Konya ve Mersin illerinde mahallî hizmet içi eğitim çalışmaları başlatılmış ve eğitici eğitimi alan DKAB öğretmenleri il millî eğitim müdürlükleri koordinasyonunda hizmet içi eğitim çalışmalarını başlatmıştır. "Din, Ahlak ve Değer Öğretimi Semineri" adıyla 8 saatlik eğitimi kapsayan programda eğicilerin eğitim aldığı 4 alana özgü; 21. Yüzyılda Öğretmen ve Öğrenci Profili, Sınıf İçi ve Sınıf Dışı Etkinlik Örnekleri, Web 2.0 Araçları ve Yapay Zeka Uygulamaları, Dinî Meselelerle İlgili Soru ya da Durumlara Yaklaşım İlkeleri gibi ders içerikleri din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenleri ile paylaşılmıştır.

06-03-202406-03-202406-03-202406-03-202406-03-202406-03-202406-03-202406-03-202416-03-202416-03-202416-03-202406-03-2024

 

 

 

Emniyet Mah. Gazeteci Yazar Muammer Yaşar Cad. MEB Beşevler Kampüsü F/Blok 06560 Yenimahalle/Ankara - 0312 413 25 89 / 413 25 92 / 413 35 35 Personel İletişim

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.