Din Öğretimi Genel Müdürlüğü 

Genel Müdürümüz Mehmet Nezir Gül'den Göreve Başlama Mesajı

13 Ocak 2022 Perşembe günü itibariyle Din Öğretimi Genel Müdürlüğü görevine başlamış olan Genel Müdürümüz Mehmet Nezir Gül'ün mesajı:
Genel Müdürümüz Mehmet Nezir Gül'den Göreve Başlama Mesajı

 

Sevgili Öğrenciler, Değerli Veliler ve Kıymetli Meslektaşlarım,

Bir eğitimci olarak daha önce de memnuniyet ve onurla çalıştığım Din Öğretimi Genel Müdürlüğünde yeniden görev üstlenmiş olmanın bahtiyarlığını yaşıyorum.

Öncelikle bu görev ve sorumluluğu bize tevdî eden Bakanımız Sayın Mahmut Özer'e, Genel Müdürlüğümüzde çok başarılı çalışmalar icrâ ederek Millî Eğitim Bakan Yardımcılığına atanan selefimiz Sayın Nazif Yılmaz'a şükranlarımı sunuyorum.

Bilindiği gibi eğitim; tarihin her döneminde insanlığın en temel hayatî unsurlarından birisi olmuş ve bu yönüyle toplumların maddî gelişiminin yanı sıra manevî anlamda da yücelmesinin esasını oluşturmuştur. Tarihte öne çıkarak hem kendi dönemlerine hem de sonrasına ışık tutmuş pek çok kişinin, aynı zamanda iyi bir eğitimci olduğu gerçeği, eğitimin misyonunu ortaya koyan en temel verilerdendir.

Tarih boyunca insanlığın ufkunu şekillendiren, onlara yeni vizyonlar kazandıran peygamberler, alimler, filozoflar, bilgeler gibi öncü insanlar, etkileri çağları aşan mesajlarını ve öğretilerini eğitim yoluyla aktarmışlar, yetiştirdikleri öğrenciler ve ortaya koydukları eserler aracılığıyla insanlığın maddî ve mânevî gelişimine katkı sunmuşlardır.

Modern zamanlarda eğitimin insan hayatındaki merkezi yönü daha belirgin hale gelmiştir. Ancak eğitimin zaman zaman maddi boyutu öne çıkarılırken manevi yönü ihmal edilmiştir. Kimi toplumlardaysa tam tersi bir durum yaşanmıştır. Bu da insanlığın bir dizi anlam ve değer kriziyle yüz yüze gelmesine sebep olmuştur.

Günümüz insanını maddi ve manevi açıdan desteklemek, anlam ve değer arayışlarına katkı sunmak, kültür ve medeniyet perspektifimizi merkeze alarak 21. yüzyıl becerileriyle donatmak büyük önem kazanmaktadır. Mevlana'nın pergel örneğinden hareketle somutlaştıracak olursak sabit uç ile kendi anlam ve değer dünyamızı merkeze almak; diğer uç ile de "İlim mü'minin yitiğidir." ilkesinden aldığımız ilham ve cesaretle insanlığın ortak mirası olan, insana ve çevreye duyarlı bilgi ve becerilerle nesillerimizi yetiştirmek temel hedefimizdir.

Bütün öğrencilerimizin topluma ve insanlığa yararlı bireyler olarak yetişmeleri konusunda her türlü çaba ve gayreti göstermek geleceğimiz açısından önem kazanmaktadır. Öğrencilerimizin daha derinlikli, din ve değerler noktasında daha hassas yetişmeleri bir başka önceliğimizdir. Onlarla sağlıklı bir iletişim halinde, ihtiyaçlarını ve sorunlarını tespit ederek; her zaman özveriyle çalışan meslektaşlarımızdan daha çok yararlanarak çözümler bulmaya çalışacağız.

Değerleri ve kimliği ile barışık nesiller yetiştirmeyi önceleyen, sahih bir din ve güzel ahlak öğretimini şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da özenli, kapsayıcı ve kuşatıcı bir dille; sevgi, şefkat ve merhamet eksenli bir bakışla vermek Genel Müdürlük olarak önceliklerimizdendir.

Türkiye'ye özgü şartlarda ortaya çıkan, bir yönüyle Selçuklu ve Osmanlı ilim geleneğini diğer yönüyle de modern eğitim yaklaşımlarını mezcetmiş kurumlar olan imam hatip okulları, ülkemizde din eğitimi ve öğretimi tecrübesinin en önemli çıktıları arasında yer almaktadır.

Akademik, mesleki, sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal alanda pek çok başarıya imza atan bu okullarımızı, eğitimin niteliğini geliştirerek "çift kanatlı" insan yetiştirme modeliyle evrensel ölçekte daha da tanınır hale getirmek, İslam dünyası ile gönül coğrafyamıza örnek ve özgün bir model olarak paylaşmak yeni dönemde öncelikli çalışma alanlarımız arasında olmaya devam edecektir.

Eğitimde daha güzele yönelişin, fırsat eşitliğinin; iyi planlanmış ve uygulanmış, ihtiyaç ve beklentileri karşılayan mesleki gelişim programları ile doğru orantılı olduğu unutulmamalıdır. Öğretmen ve yöneticilerimizin mesleki bilgi, beceri, tutum ve değerlerinin geliştirilmesini desteklemek, bu alana yönelik mevcut çalışmaları daha da çeşitlendirmek önem kazanmaktadır. Bu kapsamda önümüzdeki süreçte öğretmen, veli, yönetici eğitimlerine ağırlık vermek diğer bir önceliğimiz olacaktır.

Hedeflerimizi gerçekleştirirken katılımcılık ilkesi doğrultusunda paydaşlarımızla iş birliğinde çalışmalar yürütmek önemli ilkelerimiz arasındadır.

Bu vesileyle; başta hocalarımız olmak üzere, şimdiye kadar neslimizin yetişmesinde gayret eden tüm emektarlarımızı minnet ve şükranla anarken vefat edenlere Yüce Allah'tan rahmet, hayatta olanlara sıhhat ve afiyetler dilerim.

Çıktığımız bu kutlu yolda geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimize ve fedakâr ailelerine; eğitim hayatımızı güzelleştirmek için her türlü çaba ve gayreti gösteren yönetici, öğretmen, memur ve yardımcı personele; gece gündüz demeden özveriyle çalışan Genel Müdürlüğümüzdeki mesai arkadaşlarıma Rabbimden hayırlı, bereketli ve başarılı çalışmalar bahşetmesini dilerim.

Emniyet Mah. Gazeteci Yazar Muammer Yaşar Cad. MEB Beşevler Kampüsü F/Blok 06560 Yenimahalle/Ankara - 0312 413 25 89 / 413 25 92 / 413 35 35 Personel İletişim

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.