Din Öğretimi Genel Müdürlüğü 

Kur'an-ı Kerim, Peygamberimizin Hayatı ve Temel Dinî Bilgiler Derslerini Seçme Zamanı!

Genel Müdürümüz Mehmet Nezir Gül yaptığı açıklamada; "Dersimi Seçiyorum, Hakkımı Kullanıyorum" sloganıyla öğrenci ve velileri "Kur'an-ı Kerim", "Peygamberimizin Hayatı" ve "Temel Dinî Bilgiler" seçmeli derslerini tercih etmeye davet etti. 
Kur'an-ı Kerim, Peygamberimizin Hayatı ve Temel Dinî Bilgiler Derslerini Seçme Zamanı!

Din, ahlâk ve değerler alanındaki "Kur'an-ı Kerim", "Peygamberimizin Hayatı" ve "Temel Dinî Bilgiler" seçmeli dersleri, öğrencilerin dinî duygu ve davranış gelişimde çok önemli katkılar sunuyor.

Din Öğretimi Genel Müdürümüz  Mehmet Nezir Gül yaptığı yazılı açıklamada; öğrenci ve velilerin ders seçimi dönemini ihmal etmemeleri gerektiğini ifade ederek "din, ahlâk ve değerler alanı"ndaki seçmeli derslerin, öğrencilerin dinî duygu ve davranış gelişimde çok önemli katkılar sunduğunu belirtti.

"Dersimi Seçiyorum, Hakkımı Kullanıyorum"
Seçmeli dersler tercih sürecinde öğrenci ve velilerin haklarını kullanmalarının önemini hatırlatan Gül açıklamasında; Din, Ahlak ve Değerler Alanındaki "Kur'an-ı Kerim", "Peygamberimizin Hayatı" ve "Temel Dinî Bilgiler" derslerini, "Dersimi Seçiyorum, Hakkımı Kullanıyorum" sloganıyla öğrencileri bu dersleri seçmeye davet etti. 

Genel Müdürümüz Mehmet Nezir Gül "2012-2013 Eğitim ve Öğretim Yılı'ndan itibaren uygulama konulan din, ahlak ve değerler alanı seçmeli dersleri, kuşatıcı ve kapsayıcı dili, sahih kaynaklara dayalı bilgiyi referans alması, öğrencilerimize doğru bilgi, doğru inanç ve doğru davranış kazandırmayı hedeflemesi, bunu bilimsel ve pedagojik yöntemlerle yapabilmesi gibi nitelikleri nedeniyle kamuoyunda ciddi bir rağbet görmüştür. Dinî alandaki doğru bilgi eksikliğinin olumsuz sonuçlarını geçmişten bugüne küresel ölçekte görmekteyiz. Gençler arasında yayılan zararlı dinî-felsefi akımların çoğalmasında; din ve değerlerin sunumunda kullanılan dil, üslûp ve gerçek hayata hitap etmeyen dinî anlatımlar da etkili olmaktadır. Din, ahlak ve değerler alanı seçmeli dersleriyle; dinimizin kuşatıcı ve kapsayıcı dilini, bilgi, ahlak, erdem, hikmet, sevgi, saygı gibi değerleri merkeze alan yapısını öğrencilerimize anlatarak onlara doğru yönde rehberlik yapmak Anayasa'nın bize yüklediği temel bir görevdir." dedi.

Seçmeli derslerin içerikleri hakkında bilgi veren ve bu derslerin önemine dikkat çeken Gül açıklamasına şöyle devam etti:

"Kur'an-ı Kerim Dersi Öğrencilerin Anlam ve Değer Dünyalarının Zenginleşmesine Katkı Sunar"
"Kur'an-ı Kerim'i okumak, muhtevasını tanımak, onun ortaya koyduğu değer ve ölçüleri kendisine rehber edinmek ve bu doğruda yaşamak, Müslümanlar açısından tarih boyunca vazgeçilmez husus olmuştur. Bu ders ile isteyen her velinin çocuğuna hem ortaokul hem lise çağlarında Kur'an-ı Kerim'i okuma ve tanımaya katkı sunmaktadır.

Yüce Kitabımızı severek ve isteyerek okumaya, anlamaya ve ezberlemeye katkı sunan Kur'an-ı Kerim dersi, son ilahi kitabın mucizevi üslûbu, rahmani soluğu ve derin tefekkür boyutunu öğrencilerimize kazandırabilecek, onların anlam ve değer dünyasının zenginleşmesine katkı sunabilecek bir potansiyele sahiptir."

"Günümüz insanının yaşadığı krizleri aşmada onun rehberliğine daha fazla ihtiyaç duyduğunu görmekteyiz"
"Kur'an-ı Kerim'de, âlemlere rahmet olarak gönderildiği beyan edilen, güzel ahlakı tamamlamayı kendisine en önemli görev sayan Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (sav) hayatını öğrenmek, onun eşsiz ahlakî faziletlerini ve örnek yaşantısını tanımak, öğrettiği ilke ve prensipleri hayatımıza yansıtmak, O'nu sevmek ve örnek almak Müslümanlar olarak kayıtsız kalamayacağımız bir esas olmuştur. Peygamberimiz bizler için hayatın bütününü kuşatan mükemmel bir örnektir. O'nun hayatı her yönüyle apaçık bir şekilde önümüzde durmaktadır. Bu nedenle O, örnek almak isteyen herkesin anlayabileceği, kavrayabileceği ve yaşantısına kolayca taşıyabileceği bir hayat yaşamıştır.

Peygamberimizin ahlâkî yönden en mükemmel olgunluğa sahip müstesna kişiliği ile dünya ve ahiret arasında, madde ve mânâ ilişkisinde dengenin nasıl kurulabileceğini en güzel bir biçimde ortaya koymuştur. Bu yüzden günümüz insanının yaşadığı krizleri aşmada O'nun rehberliğine daha fazla ihtiyaç duyduğunu görmekteyiz. Bu rehberliğe olan ihtiyaç hayatını, ahlâkını, beşeri özelliklerini ve bir peygamber olarak ortaya koyduğu özenli hayatı tanımayı daha da önemli hâle getirmiştir. İşte Peygamberimizin Hayatı dersi de ortaokul ve lise düzeyinde geleceğimizin teminatı çocuklarımıza ve gençlerimize bu müstesna örneği tanıtmada geniş bir alan açarak onların manevi gelişimlerini desteklemektedir."

"Temel Dinî Bilgiler dersinin içeriği, öğrencilerimize farklı bir zenginlik katmakta ve bir Müslümanın günlük yaşamına dair önemli bilgiler sunmaktadır"
"Kitabını ve peygamberini tanıma konusundaki hassasiyet, milletimize tarih boyunca iman, İslam ve ihsan konusunda özel bir bakış, incelik ve rikkat kazandırmıştır. Geçmişte bu alanların eğitimi, farklı yöntemlerle karşılanmış olsa da günümüzde devletimizin sunduğu imkânlar ve açtığı alanlar sayesinde Temel Dinî Bilgiler (İslam 1, İslam 2) dersi, ortaokul ve liselerde bu konuda önemli bir seçenek olarak karşımızda durmaktadır. İman, İslam ve ihsan boyutuna dair konuların yer aldığı ya da başka bir deyişle inanç esaslarına, ibadet esaslarına ve ahlaki faziletlere dair bahislerin eğitime konu edildiği Temel Dinî Bilgiler dersinin içeriği, öğrencilerimize farklı bir zenginlik katmakta ve bir Müslümanın günlük yaşamına dair önemli bilgiler sunmaktadır."

Din Öğretimi Genel Müdürümüz Mehmet Nezir Gül konuya ilişkin açıklamasını "Öğrencilerimizin anlam ve değer dünyalarının zenginleşmesine, kimlik ve benlik bütünlüğünün korunmasına katkı sunabilecek derslerin tercih edilmesi bu açıdan önemlidir. Bu nedenle öğrenci ve velilerimize başta sosyal ve manevi gelişim alanları olmak üzere pek çok alanda sunacağı katkılar sebebiyle "Din, Ahlak ve Değerler" alanında yer alan Kur'an-ı Kerim, Peygamberimizin Hayatı ve Temel Dinî Bilgiler derslerini belirlenen seçme sürecinde tercih etmelerini tavsiye ederiz." sözleriyle tamamladı.

11-01-202311-01-2023

Emniyet Mah. Gazeteci Yazar Muammer Yaşar Cad. MEB Beşevler Kampüsü F/Blok 06560 Yenimahalle/Ankara - 0312 413 25 89 / 413 25 92 / 413 35 35 Personel İletişim

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.