Din Öğretimi Genel Müdürlüğü 

Yeniden Açılışının 70. Yılında İmam Hatip Okulları ve Türkiye'de Din Eğitimi Uluslararası Sempozyumu

"Yeniden Açılışının 70.Yılında İmam Hatip Okulları ve Türkiye'de Din Eğitimi Uluslararası Sempozyumu" 16 - 17 Ekim 2021 tarihinde İstanbul Şişli'de yer alan Cevahir Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek
Yeniden Açılışının 70. Yılında İmam Hatip Okulları ve Türkiye'de Din Eğitimi Uluslararası Sempozyumu

Yeniden Açılışının 70. Yılında İmam Hatip Okulları ve Türkiyede Din Eğitimi Uluslararası Sempozyumu

İmam Hatipler ve Din Eğitimi Uluslararası Sempozyumda Konuşulacak

"Türkiye'de Din Eğitimi ve İmam Hatipler" konusu, iki günlük uluslararası sempozyumda ele alınacak. Millî Eğitim Bakanlığı, MEDAR ve ÖNDER ortaklığındaki "70. Yılında İmam Hatip Okulları ve Türkiye'de Din Eğitimi Uluslararası Sempozyumu"nun açılışında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katılımcılara hitap edecek.

Türkiye'de 17 Ekim 1951 tarihinde eğitim hayatına başlayan imam hatip okulları kuruluşunun 70. yılında düzenlenecek kapsamlı bir sempozyumda konuşulacak. "Yeniden Açılışının 70. Yılında İmam Hatip Okulları ve Türkiye'de Din Eğitimi Uluslararası Sempozyumu, 16-17 Ekim 2021 tarihlerinde İstanbul'da yapılacak. Sempozyumda uluslararası tecrübe ışığında din eğitiminin dünü, bugünü ve imam hatipler detaylı bir şekilde ele alınacak.

Millî Eğitim Bakanlığı, İstanbul Uluslararası Medeniyet Araştırmaları Derneği (MEDAR) ve ÖNDER İmam Hatipliler Derneği tarafından düzenlenen sempozyum, Cevahir Kongre Merkezinde yapılacak. İki gün sürecek programa İstanbul Üniversitesi, Yalova Üniversitesi, İnönü Üniversitesi, Uluslararası İslam Düşüncesi Enstitüsü (IIIT), Ensar Vakfı, İlim Yayma Cemiyeti, İlim Yayma Vakfı ve Türkiye Diyanet Vakfı da destek veriyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan katılacak

Türkiye'de eğitim, din eğitimi ve gençlik alanında çalışan sivil toplum kuruluşları ile üniversitelerin birlikteliğindeki program, Prof. Dr. Bekir Karlığa'nın açılış konuşmasıyla başlayacak. Ardından ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan'ın ve Millî Eğitim Bakanının hitaplarının ardından Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katılımcılara hitap edecek. Cumartesi günü özgün Bir Eğitim Modeli Olarak İmam Hatip Okulları başlığındaki ilk oturumda, Dr. Mustafa Öcal, Doç. Dr. İbrahim Aşlamacı ve Dr. Esra Albayrak görüşlerini paylaşacak. Türkiye'nin Dini, Sosyal ve Kültürel Hayatına Katkıları Açısından İmam Hatip Okulları başlıklı ikinci oturumda da Prof. Dr. Ejder Okumuş, Prof. Dr. Bilal Kemikli ve Dr. Necdet Subaşı konuşmacı olarak yer alacak. Türkiye'de Kız İmam Hatip Okulları Tecrübesi de, kız imam hatip okullarının kuruluşu ve gelişimi, kızların okullaşmasında imam hatip okullarının katkıları, kız imam hatip okulları ve gelecek vizyonu başlıklarında işlenecek.

15 Oturumda Ele Alınacak

İlk İmam Hatip Okulları, Öncüleri ve Gönüllü Teşekküller isimli üçüncü oturumun ardından, Uluslararası Boyutlarıyla İmam Hatip Okulları, Balkanlar ve Kuzey Afrika'da Din Eğitimi ve Orta Öğretim Kurumları, Orta Asya ve Uzak Doğu'da Din Eğitimi ve Orta Öğretim Kurumları irdelenecek. İmam Hatip Okulları ve Gelecek Tasavvuru bölümünde ise Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Prof. Dr. İbrahim Kalın, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gülfettin Çelik ve MEB Din Öğretimi Genel Müdürü Dr. Nazif Yılmaz, medeniyetimizin ihya ve inşasında imam hatip okullarının rolü ve önemi üzerine sunumlarını yapacak. Türkiye'nin Yüksek Din Öğretimi Tecrübesi, Mısır ve Kuzey Afrika'da Yüksek Din Öğretimi, Orta Asya ve Uzak Doğu'da Yüksek Din Öğretimi, Günümüzde Türkiye ve İslam Dünyasında Yüksek Din Öğretiminin Geleceği, Türkiye'nin İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında Din Öğretimi Tecrübesi, İlk ve Ortaöğretim Kurumlarında Ahlak ve Değerler Eğitimi ele alınacak diğer konular arasında bulunacak. 15 oturum halinde gerçekleştirilecek olan sempozyum, sonuç bildirgesinin açıklanmasıyla sona erecek.

3 Çalıştay, 1 Sempozyum Planlandı

İmam hatip okullarının 70. yılında gerçekleştirilen sempozyumun çalışmaları, oluşturulan bir heyet tarafından, "Türkiye'de Din Eğitimi-Mevcut Durum, Sorunlar, Çözüm Önerileri" isimli raporun hazırlanarak 2021 yılı başında Cumhurbaşkanlığına sunulmasıyla başladı. Bu raporu merkeze alan üç çalıştayın düzenlenmesi ve olgunlaştırılacak sürecin uluslararası bir sempozyumla taçlandırılması planlandı. Bu çalıştayların ilki imam hatip okulları, ikincisi genel din öğretimi odaklı olmak üzere yıl içinde gerçekleştirildi. Son olarak Yüksek Din Öğretimi odaklı çalıştay Haziran 2021 ayında yapıldı. Nihayetindeki sempozyumun ise imam hatip liselerinin kuruluş yıldönümünde gerçekleştirilmesi planlandı.

Hedef Daha İyi Eğitim

İmam hatip okullarının ve Türkiye'deki din eğitiminin İslam dünyasının farklı coğrafyalarındaki tecrübelerle mukayese edileceği sempozyumda, daha önce işaret edilen eksiklerin uluslararası tecrübe ışığında nasıl giderileceği ve bu modelin nasıl daha mükemmel hale getirileceği sorularına cevaplar aranacak. İmam hatip okullarının İslam dünyasının modernleşme ve yenileşme sürecinde özgün ve incelenmeye değer bir eğitim modeli olduğu üzerinde durulan çalışmada, ağırlık imam hatip okullarına verilecek. Sempozyumun temel gayesi ise Türkiye'deki din eğitimi tecrübesinin diğer İslam ülkelerindeki tecrübelerle mukayesesini yapıp, yeni ihtiyaçları da göz önünde tutarak din eğitimi alanında İslam dünyasındaki birikimden istifade etmek olarak açıklandı.

Kıyas ve Tecrübe Paylaşımı Yapılacak

Türkiye'deki 70 yıllık imam hatip okulları tecrübesinin bütün yönleriyle tespit edileceği sempozyumda, "Bir din eğitimi modeli olarak" imam hatip okulları tecrübesinin çerçevesi belirlenecek. Türkiye'deki din eğitimi tecrübesi, imam hatip okulları, genel din öğretimi ve yüksek din öğretimi olarak bütün boyutlarıyla ele alınırken, İslam ülkelerindeki modernleşme ve yenileşme sürecinde uygulamaya konulan özgün ve incelenmeye değer eğitim modelleri hakkında bilgi edinilmesi hedefleniyor. Din eğitimi alanında Türkiye'de ortaya çıkan tecrübenin İslam dünyasının farklı coğrafyalarındaki klasik ve modern din eğitimi tecrübeleriyle mukayese edileceği çalışmada, İslam dünyasının farklı coğrafyalarındaki din eğitimi modellerinden istifade edilmesi de planlanıyor.

Tertip Heyetinde Kimler Var?

Sempozyumun çalışmaları, ÖNDER Akademi Komisyonu Başkanı Doç. Dr. Ali Osman Kuşakcı ile ÖNDER Eğitim Komisyonu Başkanı Ahmet Yapıcı'nın da yer aldığı beş kişilik İcra Heyeti tarafından yürütülüyor. Programın tertip heyetinde ise Türkiye'de din eğitimi alanında varlık gösteren kurumlar ile üniversitelerden önemli isimler yer alıyor. Prof. Dr. Bekir Karlığa başkanlığındaki Tertip Heyetindeki isimler arasında Prof. Dr. Ahmet Ağırakça, Prof. Dr. Suat Cebeci, Prof. Dr. Mahmut Ak, Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Prof. Dr. Birol Akgün, Dr. Nazif Yılmaz, Dr. Enes eş-Şeyh Ali, Bilal Erdoğan, Abdullah Ceylan, Dr. Şener Ağaç, Yusuf Tülün, İhsan Açık bulunuyor. Sempozyumun Bilim Kurulu Başkanlığını ise İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak yapıyor.

YENİDEN AÇILIŞININ 70. YILINDA İMAM HATİP OKULLARI

Çok Boyutlu Eğitim Kurumları

70 yıllık bir geçmişe sahip olan imam hatip okulları, 1951 yılından bugüne kadar sürekli kendini yeniledi ve geliştirdi. Anadolu imam hatip liselerinin kurulması ve okullarda yabancı dil eğitimi verilmesinin ardından 2014 yılında başlayan Program Çeşitliliği imam hatip okullarını birçok alanda gözde eğitim kurumları haline getirdi. Bu bağlamda bilim ve medeniyet tarihimizdeki öncülerin izini geleceğe taşımak isteyenler için Fen ve Sosyal Bilimler Programı, her alanda ülkemizin dünya ile iletişimini sağlamak için 9 farklı dilde Yabancı Dil Hazırlık Programı, millî teknoloji hamlesinde yer almak isteyen gençler için Teknoloji Programı uygulanıyor. Kültür ve sanat alanında zevk-i selim bireylerin yetişmesi için Mûsikî ile Geleneksel ve Çağdaş Görsel Sanatlar Programı, din hizmetleri alanını tercih edecekler için İlahiyat Odaklı Hafızlık Programı, ilgi duyduğu spor dalında yetişmek isteyen gençler için Spor Programı devam ediyor. Müslüman ülkeler arasında güçlü bağları kuracak neferlerin yetiştiği bir kardeşlik projesi olan Uluslararası İmam Hatip Okulları da bu çeşitlilikteki kurumlardan biri olarak eğitim hayatını sürdürüyor.

Başarı Grafiği Yükselişte

Ülkemizde özgürlüklerin kısıtlandığı dönemlerde, eğitim gören gençlerimiz başta olmak üzere mezunlarının ve mensuplarının çabalarıyla zor günleri aşan ve bugünlerde yeniden zirvelere yükselen imam hatip okulları son yıllarda elde ettikleri başarılarla sıkça adından söz ettiriyor. Son dönemlerde imam hatip öğrencileri LGS ve YKS sınavlarındaki başarıları, TÜBİTAK yarışmaları ve TEKNOFEST'te aldıkları derecelerle konuşuluyor. 2021 YKS sınavında ilk 100'de 42 imam hatip öğrencisi bulunurken, ilk binde ise imam hatipler 387 dereceyle yerini aldı. TEKNOFEST 2021 finallerinde de Anadolu'nun dört bir yanındaki okullardan 93 takım yarıştı. 15 okuldan 17 takım ilk üçe girdi, teşvik ödülü ve özel ödülün sahibi oldu.

13-10-2021

Emniyet Mah. Gazeteci Yazar Muammer Yaşar Cad. MEB Beşevler Kampüsü F/Blok 06560 Yenimahalle/Ankara - 0312 413 25 89 / 413 25 92 / 413 35 35 Personel İletişim

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.